• ร่วมงานกับเรา
 • ชมเว็บไซต์แบบเสมือน
 • เกี่ยวกับเรา
 • ติดต่อเรา
 • icon +66 2687 7800
 • icon
 • icon

การปรับปรุงโรงแรม

ธุรกิจการโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าสถานที่ของคู่แข่งในการบูรณะปรับปรุงพื้นที่ ขอให้เลือก Asian Tigers เป็นพันธมิตรในการขนย้ายอุปกรณ์ FF&E (เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ติดตั้ง และเครื่องมือต่าง ๆ)ทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรมของเราจะวางแผนที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดของโรงแรมของคุณ เราให้บริการดังนี้:
 • การวางแผนและให้คำปรึกษา
 • การรีไซเคิลและทิ้งอุปกรณ์
 • การเตรียมตัวก่อนขนย้าย
 • การบรรจุหีบห่อและทำรายการทรัพย์สิน
 • คลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ
 • การจัดส่งซ้ำ

ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย

และมีโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
 • การวางแผนและให้คำปรึกษา
 • การเตรียมตัวก่อนขนย้าย/li>
 • การบรรจุหีบห่อและทำรายการทรัพย์สิน
 • การขนย้าย
 • คลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ
 • การจัดส่งซ้ำ

ร้านอาหารและร้านค้าปลี

เมื่อคุณต้องการแหล่งจัดเก็บ การขนส่งที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และของตกแต่งร้านในช่วงบูรณะปรับปรุงร้าน เราคือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบของคุณ
 • การวางแผนและให้คำปรึกษา
 • การเตรียมตัวก่อนขนย้าย
 • การเตรียมตัวก่อนขนย้าย
 • คลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บ
 • การจัดส่งซ้ำ
 • การรีไซเคิลและการทิ้งอุปกรณ์

งานศิลปะ

การขนย้ายงานศิลปะ ชิ้นงานของพิพิธภัณฑ์หรืองานแสดงจำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลายของผู้ให้บริการขนส่ง เราทำงานร่วมกับ Elite Thai บริษัทในเครือ เพื่อให้บริการถอดถอน บรรจุหีบห่อ และขนส่งชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้อย่างมืออาชีพเราเข้าใจดีว่างานศิลปะแต่ละชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวและประเมินมูลค่าไม่ได้ ซึ่งพนักงานบรรจุหีบห่อ พนักงานขนส่งและพนักงานติดตั้งมืออาชีพของเราได้รับการฝึกอบรมให้ขนย้ายงานศิลปะ ของสะสมและวัตถุโบราณด้วยความระมัดระวังและใส่ใจสูงสุด
 • การบรรจุหีบห่อและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
 • การขนส่ง
 • การติดตั้ง
 • การจัดเก็บแบบควบคุมสภาพแวดล้อม
 • การบริหารจัดการโครงการ

โรงงานและเครื่องจักร

การย้ายโรงงานพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่าสูงเป็นงานที่ยาก แต่เราสามารถรับประกันความสบายใจให้คุณได้ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา
 • การวางแผนและให้คำปรึกษา
 • การเตรียมตัวก่อนขนย้าย
 • การบรรจุหีบห่อและทำรายการทรัพย์สิน
 • การขนส่ง
 • การนำสินค้าลงและติดตั้ง
 • การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า